Carmel Catholic High Sch
Game
08/30 7:30p
iVarsity 
Carmel Catholic HS
Libertyville High School
Game
09/06 7:30p
iVarsity 
Waubonsie Valley
Stevenson High School
Game
09/13 7:30p
iVarsity 
Stevenson High School